Сертификат ВАЛТЕК ЕООД

ВАЛТЕК ЕООД внедри Система за управление на качеството ISO 9001:2015

      За да гарантираме в максимална степен качеството на нашата дейност и да продължим напред, следвайки развитието на технологиите, ръководството на ВАЛТЕК ЕООД взе решение за въвеждане и сертифициране по международния стандарт за управление на качеството.През 2014 г. успешно въведохме Система за управление на качествотoo в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

      През 2015 г. влезе в сила новото издание на международния стандарт ISO 9001:2015, което въведе и нови изисквания към Системите за управление на качеството.
За да отговорим на нарастващите очаквания на клиентите ни, както и да гарантираме в максимална степен качеството на нашата дейност, ръководството на ВАЛТЕК ЕООД взе решение през 2018 г.  за извършване на плавен преход към новото издание.

      В резултат на което,  на фирмата бе издаден сертификат № BG501701Q2 – 1 за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Областите, за които се отнася сертификатът са: изграждане, инсталиране и поддръжка на слаботокови системи и системи за сигурност

 

 

 

 

 

 

 

Featured Items