Система Умен дом

Какво означава Умен дом

Интелигентен дом е такъв, който е програмиран да извършва автоматично, вместо обитателите, определени действия свързани с нормалното им ежедневие – от почистването, до управлението на завесите и осветлението. Системата за автоматично управление представлява съвкупност от софтуерни и хардуерни решения, основната задача на които е осигуряването на надеждно и сигурно управление на всички инсталации, намиращи се в експлоатация в сградата. Системата получава информация от всички експлоатирани подсистеми и в зависимост от тази информация реагира адекватно на определени ситуации т.е. извършва определени действия и информира за настъпили промени. В този контекст под “интелигентна” се приема по-скоро сграда, разпознаваща определени ситуации и реагираща при тяхното настъпване (естествено, степента на тези умения може да бъде различна). От една интелигентна сграда се очаква да събира и съхранява информация за обитателите и съответно да разработва модели на поведение. Интелигентните сгради следва да могат да се променят в съответствие с променящите се нужди и предпочитания на техните обитатели.
Изграждането на подобни сгради е провокирано от стремежа на обитателите за постигане на по-здравословен и комфортен микроклимат при минимално изразходване на енергийни ресурси. За целта силово окабеляване на дома е със специфични кабели и се изпозват специални устройства. Обединяването им в една унифицирана мрежа и система за контрол дава възможност за едновремено проследяване и управление на всички устройства в дома.
Разширяване и промени по функциите са възможни във всеки един момент, без да се налага да се променя физическото инсталиране, както би било в случай на традиционна система. В система „Умен дом“ това се постига чрез препрограмиране на уредите.

Кои устройства и системи могат да бъдат контролирани със системата за умен дом

  1. Осветление
   Осветление, подходящо за настроението и ситуацията, е важен компонент на удовлетвореност в нашата къща. В зависимост от нуждите на обитателите могат да се програмират различни светлинни сцени :

    • на групи от лампи се коригира едновременно интензивността в зависимост от времето: за вечеря, закуска,сън;
    • в случай на отсъствие на семейството, светлините се активират автоматично, симулирайки присъствие на обитателите;
    • автоматично включване на светлини в алеята и гаража преди пристигане на собствениците от работа.
    • В коридорите на административни сгради могат да се създадат две светлинни зони: бледа светлина, когато никой не е налице и пълен интензитет на светлината, когато някой минава.
  2. Отопление и климатизация
   Благодарение на използването на интелигентни системи за домашна автоматизация може да се оптимизира използването на отоплителната инсталация и да се постигнат значителни икономии. Потреблението на енергия се поддържа на минималното ниво, необходимо, за да осигури най-висок комфорт на обитателите. Интелигентният контрол позволява всяка стая да има своята собствена температура. Системата също така се грижи за подходящата влажност на въздуха (вентилация). Когато всички напуснат сградата температурата се намалява с няколко градуса в цялата къща (1 C = 6% икономии на енергия). Автоматичното намаляване на температурата през нощта и в „необитаеми стаи“ също допринася за икономии. Температурата в къщата се повишава едва няколко часа преди да пристигне семейството. Климатика се включва само когато някой е в къщата, за да не се пилее енергия.
  3. Щори и завеси
   Интелигентната система за домашна автоматозация позволява много по-ефективно използване на контрола на щорите и завесите. Представете си следния сценарий: след като семейството напусне къщата, завесите и външните щори се спускат, температурата се понижава и вентилацията се превключва на минимална мощност.
  4. Системи за сигурност
  5. Система за домашно кино
  6. Домофони
  7. Домашни роботи
  8. Други системи:
   • Гаражни врати
   • Поливни градински системи
   • Помпи за басейни

Домашно кино

Какво представлява системата за домашно кино

Целта на тези системи е създаването на качествен образ върху голям екран, който в най-близка степен успява да предаде на зрителя усещането и емоциите от големия киносалон.

Конфигуриране на системата за домашно кино

Започнете конфигурирането на системата за домашно кино с:

 1. Избор на място в дома
  Изключително важно е разположението на помещението спрямо останалите жилищни площи. Добре е домашното кино да е максимално отдалечено от спалните и да има минимален брой врати и прозорци. При малки помещения е задължително да се вземат мерки за поглъщане на нежелани ниски честоти, както и да се добавят дифузни елементи, които да създава илюзия за акустически по-голямо помещение.
 2. Създаване на схема на пространството
  Диаграмата ще ви помогне да видите стаята и да определите скритото окабеляване, монтажните точки и местата за сядане. Започнете с вътрешните размери, обърнете внимание на вътрешните и външните стени и всички съществуващи точки за достъп до кабелна телевизия или интернет. Посочете местоположението на местата за сядане и устройствата.
 3. Избор на подходяща система за осветление (в по-голяма част от домашните киносалони няма прозорци, за да се подобри звукоизолацията към другите части на жилището)
  Осветлението на домашния киносалон е важен компонент както за цялостната визия на помещението, така и за правилното му оразмеряване и разположението на осветителните елементи. При наличието на прозорци трябва да се предвиди възможността за затъмняване с помощта на щори или плътни завеси. Чрез декоративни LED осветителни елементи може да бъде постигнат визуален ефект на истински киносалон.
 4. Изготвяне на списък на устройствата:
  • Озвучителна система, отговаряща на съвременните звукови формати (усилватели на мощност, процесори и декодери)
   Необходимо е да се подберат подходящи усилватели на мощност, както и да се изчислят сеченията на присъединителните кабели. За по-малки помещения са за предпочитане активни (с вградени усилватели) директно излъчващи озвучителни тела. При големи помещения се използват различни комбинации от пасивни звукови тела.
  • Видеомонитор, видеопроектор и екран (или и двете), съобразени с видеоформатите, които ще бъдат използвани
   Най-важният елемент в домашния театър е екранът. И т.к той вероятно ще да бъде и най-скъпият компонент, трябва да бъде избиран много разумно. При избора между LED / LCD / плазмени телевизори и прожекционни телевизори трябва да се вземат предвид няколко фактора. LED / LCD / плазмите предлагат изключително качество на картината с ярки цветове, висока резолюция, и адекватна яркост – всичко това за една относително ниска цена. Въпреки това са с ограничени размери на екрана (ултра – големите екрани могат да бъдат много скъпи), както и някои екрани имат лъскава повърхност, която може да отразява светлината в стаята. Прожекционните телевизори, от друга страна, предлагат гъвкаво позициониране с голям променлив размер на екрана, който осигурява гледане като на кино. Въпреки това, тези системи често изискват скъпа, сложна инсталация, монтаж на тавана, задни стени или пиедестал.
   Ако искате възможно най-голям размер на екрана и разполагате с правилно конфигурирана стая, проекционните системи са най-добрият избор. Ако имате по-малка стая и и ви е необходим по – малък размер на екрана, подберете плоскопанелен телевизор.
 5. Автоматизиранa система за управление на отделните компоненти (Умен дом)
  От гореизложеното се вижда, че една система за домашно кино се състои от поне 4-5 различни устройства. Всички те се управляват по различен начин и целта на автоматизираната система е да ги обедини в един достъпен за потребителя интерфейс.

Изграждането на система Умен дом изисква много добро планиране, при което трябва да се вземат под внимание много параметри – предварително бюджетиране, окабеляване на сградата съобразно изискванията за smart home, желанията и навиците на обитателите, избора на техника, предлагането на пазара и т.н.

Съвет от нас: Всяка инсталация на домашно кино в настоящия момент трябва да се съобрази с навлизането на новите формати и видеото с висока резолюция, за да се осигури дълготрайност и актуалност на вложената инвестиция.

Featured Items