Какво трябва да знаем за системата за контрол на достъп и работно време

Основни принципи на системата за контрол на достъп

Идентификация: Основната цел на системата за контрол на достъпа е защита на вашата сграда или зона с ограничен достъп от неоторизиран достъп. Следователно с помощта на тази система вие определяте самоличността на всяко лице, което влиза в сградата или има достъп до някоя от защитените или ограничени зони в сградата.

Удостоверяване: След като системата за контрол на достъпа идентифицира индивид,  е важно самоличността на лицето да бъде удостоверена. С това ще се гарантира, че само правоимащите лица ще получат достъп до сградата или района.

Упълномощаване: След като системата удостовери самоличността на индивида успешно, тя ще предостави на лицето достъп до сградата или други защитени или ограничени зони, в зависимост от посочените критерии.

Система за Контрол на достъп и работно време - Основни компоненти

Системите за Контрол на достъпа се използват за ограничаване на физическия достъп на хора или превозни средства до определени помещения.

За целта се използват различни средства за разрешение: безконтактни карти, билети с баркод, биометрични данни и т.н. Достъпа се потвърждава или отказва въз основа на проучване на данните в база данни и след проверка по предварително дефинирани правила.

Т.е задачата на такива системи е взимане на автоматизиране решение: кой, кога и къде да влезе или излезе.

Съвременните електронни системи за контрол на достъпа поддържат прецизна документация за времето и мястото на събитието, и в комбинация с подходящ софтуер, могат да се превърнат в мощен инструмент за отчитане на работното време.

Приложенията на такива системи са практически неограничени – те могат да бъдат използвани в големи промишлени предприятия, офиси и административни сгради, търговски центрове, паркове, хотели, развлекателни комплекси, банки, градския транспорт и т.н.

Основните елементи на системите за контрол на достъпа са:

1.       Kарти            Card Access Control

Картите могат да бъдат много разнообразни – най-често използваните днес са във формата на кредитна карта (контактни или безконтактни), които съдържат информация с помощта на баркод, магнитна лента, или чрез безконтактна технология. Биометричните средства за идентификация включват пръстови отпечатъци, сканиране на  ретината или ириса на очите, на геометрията на ръката, разпознаване на лица и глас. Но разрешение може да бъде дадено и чрез подаване на някаква информация – например парола или PIN код.

2.      Средства за ограничаване на достъпа      Tourniquet

Това са средствата, които пречат на достъпа, ако лицето не получи разрешение.Те могат да бъдат врати, бариери, електромагнитни брави и всякакви устройства, които се контролира по електронен път.

3.    Интерфейси за издаване на разрешение            Card Reader

Това са устройства, предназначени за предаване на информацията, подадена от удостоверяващото устройство към системата за вземане на решения. Те могат да бъдат баркод четци, магнитни четци, RFID четци, четци на смарт карта, пръстов отпечатък и т.н. Интерфейса за разрешение може да бъде и обукновена клавиатурата, през която се въвежда парола за достъп и ПИН код.

4. Контролни устройства и софтуер                  

Всички интерфейси за разрешаване и средства за ограничаване на достъпа са физически свързани към централно устройство за управление, което взема решение дали да позволи или да забрани достъпа по предварително зададени правила и използвайки алгоритми за търсене в база данни. Това устройството може да бъде специализирано или обикновен компютър.

Съображения при избор на система за контрол на достъп

Изборът на система за контрол на достъпа може да бъде доста трудно решение, особено като се има предвид колко възможности има, когато става въпрос за хардуер, софтуер, производители, инсталатори и системи за управление. Основните съображения за правилен избор са разнообразни:

Ниво на сигурност
Целта на инсталирането на вашата система за контрол на достъпа трябва да е ясна още преди началните стъпки въз основа на нивото на сигурност, което е необходимо да постигнете. Например активите с висока стойност като сървъри, комуникационно оборудване и критични данни трябва да бъдат защитени във всяка точка за достъп, за да се предпазят от увреждане. Помислете за чувствителността на активите във вашия обект и планирайте да ги защитите съобразно. Защитени зад заключена врата, те стават много по-трудни за кражба или компромиси.

Избор на система
Има много различни видове системи за контрол на достъпа, което може да затрудни процеса на подбор до известна степен. Например системите могат да бъдат самостоятелни, интегрирани, базирани на мобилни устройства или базирани в облак. Трябва да го стесните избора си до един или два типа.

Тип на удостоверяване
Изборът на най-подходящия вид удостоверяване – биометрични данни, ключодържатели, електромагнитни карти или каквато и да е комбинация от две или повече – е голям фактор, който трябва да се вземе предвид. Мощна автентификация като биометрични данни трябва да се използва за активи с висока сигурност и често се комбинира с друга форма на удостоверяване. Това е по-скъпо, така че не забравяйте да планирате, особено ако всъщност нямате нужда от това ниво на защита. По-простите форми за удостоверяване включват карти и ключодържатели, които могат да защитят по-малко чувствителните зони.

Устройства
Изборът на правилното устройство е много важен фактор в този процес, като се има предвид, че дори един производител може да предложи десетки различни видове устройства за контрол на достъпа. Професионална оценка на характеристиките и възможностите на заключващата система, контролерите и четците на карти трябва да се направи от вас или от трети страни, за да изберете най-подходящите и прости устройства, налични на пазара.

Цена
Цената на цялата система е критичен компонент при процеса на подбор. Направете реалистичен бюджет и се придържайте към него, като вземете предвид разходите за инсталация и система за управление, както и хардуера. И не се притеснявайте – винаги можете да добавите повече към системата си.

Планиране на системата за контрол на достъп

Когато създавате план за контрол на достъпа, започнете с разглеждане на всички аспекти. Помислете за физическото пространство над всичко останало
Планирането на физическата ви сигурност е свързано с това кой, кога и как ще влезете в помещенията си. Мисленето за уязвимостите на точките за достъп ще се отрази на вида на вратите, ключалките, оградите, системите на камерата, охранителите, четците на карти или фоби, биометричния достъп, междуведомствения достъп и цялостното разпределение на ролите на хоризонтално и вертикално ниво.

Съвет от нас:  създайте предварителен план за изграждане на системата за контрол на достъп. Той трябва да обхваща трите аспекта на сигурността на бизнеса: технологичен, административен и физически контрол на достъпа.

Системата за контрол на достъпа е ефективна когато се поставят правилни физически препятствия в критичните точки, за да се даде възможност за пропуск на оторизирани потребители и да се попречи на неоторизирани потребители да намерят път.

Featured Items