Centaur 6.0 Standard Edition CDVI CS-STD6

Centaur 6.0 Standard Edition CDVI CS-STD6

  • Клиент-сървър система за контрол на достъп – Centaur 6.0 Standard Edition
  • Rаботи под Windows 7, 8, 10 и съответните Server версии
  • Активира се от Standard edition 6.0 USB хардуерен ключ
  • База данни SQL Server 2008 R2
  • Вкючен асансьорен контрол
  • 32 контролера
  • Фото дисплей
  • До 128 врати с разширители
  • До 2048 карти
Featured Items