Изграждане на пожароизвестителни системи

Проектиране на пожароизвестителна система

Пожароизвестителните системи са активни средства за защита, с които се установява наличието на огън. Те управляват различни хардуерни компоненти, които уведомяват чрез аларма за съществуващата опасност.

Обикновено, пожароизвестителните системи се създават и съгласуват с архитектите, преди и по време на строителството на обектите, като се взема под особено внимание   спецификата на сградата и входните помещения, които контролират достъпа до нея. Също така е необходимо да се гарантира възможно най-бързата евакуация на находящите се там хора. И накрая, какво искате да постигнете? Висока ефективност на разходите или удобство при наблюдение на сградата? В зависимост от вашите нужди има различни видове пожароизвестителни системи, които можете да изберете.

Компоненти на пожароизвестителната система

Пожароизвестителната система включва следните основни компоненти:

  • Контролен панел(Централа): Също както при алармените системи, пожароизвестителната централа е основния компонент, с който са свързани всички останали елементи на системата. Съвременните пожарни централи позволяват прецизно програмиране на  поведението на отделните устройства, което е предпоставка за своевременно и точно уведомяване при възникване на събитие. Те се състоят от входове(за получаване на сигнали) и изходи.Подобно на алармени системи те могат да бъдат разделени на зони.
  • Индициращи и алармени устройства:
   • Индициращи устройства: ръчни или автоматични детектори за дим
   • Алармени утройства: сирени, звънци, високоговорители, светлини и други средства за сигнализиране на хората, пожарните органи или външни устройства
  • Захранване и окабеляване: Надеждното захранване е от решаващо значение за коректното функциониране на системата. Използваните батерии са идентични с тези при домашните сигнално-охранителни системи.При окабеляване на пожароизвестителни системи задължително трябва да се използват трудно горими кабели, за да се гарантира правилната работа на система при възникване на пожар.

Конвенционална пожароизвестителна система

Тази система е подходяща за малки площи като частни домове, ресторанти и магазини. За съжаление конвенционалната система не е в състояние да ви покаже точното местоположение на пожара. По-големите сгради могат да бъдат разделени на зони (например първият етаж може да бъде една зона и т.н.), което ви дава обща представа за мястото на пожара.

Въпреки своята простота, конвенционалните пожароизвестителни системи са много надеждни. Освен това са достъпни и икономически ефективни, особено в малки сгради, в които една или две зони са достатъчни, за да покрият цялата площ.

Адресна система

Тази пожароизвестителна система е по-сложна в сравнение с конвенционалния си колега. Вместо отделен проводник за всяко устройство, всички те са свързани към основния контролен панел с помощта на контур. Това намалява разходите за инсталация, особено в големи сгради. Освен това е лесно да се намери точното местоположение на пожара, тъй като всяко устройство има своя уникален адрес в системата.

Адресните системи са доста лесни за поддръжка, тъй като както техническото състояние на системата, така и всички аларми могат да бъдат наблюдавани с помощта на удобен панел за управление. Системата също е напълно програмируема, което заедно с електрическото окабеляване улеснява свързването на ново устройство, което е особено важно, ако планирате да преустроите сградата в бъдеще.

Въпреки че първоначалната цена на тази система е по-висока от тази на конвенционалната, тя е много по-лесна за инсталиране и е перфектен избор за големи многоетажни сгради.

Какво друго е важно да се вземе под вимание?

Освен техническите спецификации, уникални за всяка система, има няколко фактора, които са също толкова важни, независимо от вашия избор.

Първият важен фактор е скоростта, с която системата реагира на огнища. В случай на пожар всяка секунда е от значение и дава възможност за евакуация на хора. Колкото по-рано се открие пожар, толкова по-лесно ще бъде гасенето му и ще се минимизират щетите.

Друг проблем, който засяга много пожароизвестителни системи, са фалшивите аларми. Проверете дали устройствата в избраната от вас система са достатъчно надеждни, за да различите лесно замърсяването, парата и действителния дим.

Не на последно място – уверете се, че всички обитатели на сградата могат да чуят алармата. Ако вътре има много хора, добре е да изберете пожароизвестителна система, която ви позволява да общувате с напускащите сградата, за да поддържате процеса на евакуация възможно най-гладък.

Проектирането на пожароизвестителна система, която идеално отговаря на вашата сграда, не е лесна задача и може да бъде доста скъпo.

Съвет от нас: Въпреки първоначалните разходи, никога не трябва да се опитвате да спестите пари за вашата безопасност и безопасността на другите. Разходите за инсталиране и поддръжка на качествена система са много ниски в сравнение с потенциалните загуби, причинени от действителния пожар.

Featured Items