Аналогов оптично-димен детектор PANASONIC 4401

Аналогов оптично-димен детектор PANASONIC 4401

 • Аналогов оптично-димен детектор
 • Нископрофилен корпус с безоловно запояване
 • Камера за откриване на дим с LED светлина и фотодиод с две лещи
 • Функция за обучение гарантира  използването на  най-подходящият алгоритъм за пожароизвестяване
 • Неудобните аларми намаляват с до 46%
 • Високотехнологичната мрежа предотвратява навлизането на прах и насекоми в камерата
 • Сервизиран сигнал при фиксирано ниво на замърсяване
 • Снабден с два червени светодиода, които мигат, при активиране на  аларма
 • Зелен светодиоден индикатор премигващ на 6 sec
 • Детекторът изисква използването на аналоговата основа (3312/4313/3379)
 • Предназначен за вътрешна употреба в сухи помещения
 • Режими на работа :

1.Advanced mode (Разширен режим): В този режим преценката за пожар се извършва в детектора. Може да се използва във версии FT1020G3 и FT128V2

2.NORMAL режим (аналогов):В този режим преценката за пожар се извършва в c.i.e. (един от шест алгоритми за дим)

Featured Items