Featured Items

Аналогово-адресируема пожароизвестителна система Panasonic EBL 512 G3

 • Аналогово – адресируема пожароизвестителна система
 • PANASONIC EBL 512 G3 е трето поколение пожароизвестителна система
 • Може да се използвана и с конвенционални или адресируеми детектори и адресируеми входове и изходи
 • До 1020 детектора, входни и изходни устройства
 • До 512 алармени точки
 • Всяко контролно устройство има четири вериги за свързване на детектори, точки за ръчно задействане и общи входове и изходи за свободно програмируеми специфични потребителски функции
 • Всяко устройство по веригата използва един адрес
 • Работи както самостоятелно така и в TLON (Echelon) мрежа с до 30 устройства
 • Потребителски програмируеми изходи
 • Дистанционна комуникация с външна система чрез свързване с WEB-сървър
 • Всяко контролно устройство (CIE) може да се свърже с до 16 дисплейни устройства
 • Софтуерно конфигуриране с Win G3 за EBL512 G3 на персонален компютър и директно прехвърляне в контролните устройства
 • Panasonic EBL512 G3 притежава  уникална функционалност, самодиагностика, откриване на проблемни точки и способност за адаптиране към заобикалящата среда, които я правят възможна за  инсталиране във всякакви помещения