Featured Items

Конвенционален пожароизвестителен контролен панел Kentec Sigma CP

онвенционален пожароизвестителен контролен панел Kentec Sigma CP

 • Контролен панел SIGMA CP
 • От 2 до 8 зони
 • Микропроцесорно управление с висока степен на защита
 • Максималният брой  детектори на една зона – 32
 • Възможности за разширение на системата с допълнителни платки и рипитери
 • Напълно програмируем чрез улеснено меню
 • Нива на достъп -3
 • Превключвател за ръчно управление
 • LED индикатори -2
 • Светлинна индикация за Пожар/ Неизправност/ Включена система/ Изключена аларма/ Връщане в изходно положение „Reset”
 • Тестване на светлинните индикатори “Lamp test”
 • Захранващ блок -3 Amp
 • Акумулатор – 7Ah/12V
 • Наблюдавани сиренни изхода – 2
 • Изходи за Пожар и Неизправност
 • Допълнителен изход 24V DC
 • Сертифициран по EN54-2 и EN54-4