Конвенционален пожароизвестителен контролен панел Paradox PH Svesis PH.PL.FIT.08

Конвенционален пожароизвестителен контролен панел Paradox PH Svesis PH.PL.FIT.08

 • Конвенционален контролен панел с разширени функции и бъс технология на комуникация
 • 8 конвенционални зони разширияем до 72 зони
 • Крос зонинг позволява работата на пожароизвестителния контролен панел  като пожарогасителен: до 18 гасителни зони
 • Всяка конвенционална зона поддържа до 20 детектора
 • LCD дисплей
 • Възможност за връзка до 8 LCD-клавиатури за отдалечен контрол и наблюдение
 • 1000 събития Event Log
 • 4-жична бъс технология за разширяване на системата
 • Автоматична детекция на модули, релета, зонови и клавиатурни модули
 • Независимо байпасиране на зонови входове и релейни изходи
 • Intellizone функция за потвърждение на аларменото събитие
 • Вграден комуникатор
 • Режим на работа Ден/Нощ
 • Walk Test – активиране на тест от контролния панел
 • 2 наблюдавани релейни изхода
 • 1 изход за главна грешка при детекция на грешка в системата
 • До 16 наблюдаеми захранващи модула
 • Отдалечено наблюдение – Fighter Pro Vision софтуер
 • Подходящ за средни и големи офис и жилищни сгради
 • Сертифицирани по стандарт EN54-2 & 4 EN 12094-1:2003
Featured Items