GPRS/ SMS комуникационен модул PARADOX PCS250-G01

GPRS/ SMS комуникационен модул PARADOX PCS250-G01

  • GPRS/ SMS комуникационен модул
  • Връзка с IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS софтуерен приемник
  • Изпраща текстови съобщения – до 16 мобилни номера
  • Дистанционна връзка през GPRS със софтуери WinLoad, BabyWare и NEware
  • Възможност за вкл/изкл охраната чрез SMS изпратен до PCS250 G
  • Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители
  • GPRS 14
  • EN 50131
  • SECURITY GRADE: 3
Featured Items