Безжичен контролен панел PARADOX MG5050

  • Контролен панел – Платка
  • BUS технология
  • 2 PGM
  • StayD функция 5 до 32 зони (10 дублирани)
  • Възможност за делене на две независими системи
  • Възможност за 15 клавиатурни зони
  • Комуникатор
  • EN 50131
  • SECURITY GRADE: 2
Featured Items