Контролен панел – платка PARADOX SP7000

  • Контролен панел – Платка
  • BUS технология
  • 4 PGM
  • Функция StayD 16 зони (32 дублирани)
  • Възможност за делене на две независими системи
  • Възможност за 15 клавиатурни зони
  • Комуникатор
Featured Items