Структурна кабелна система

Какво е СКС

СКС (Структорна кабелна система) е е цялостна система от кабели и свързания с тях хардуер, която осигурява цялостната телекомуникационна инфраструктура. Тази инфраструктура обслужва широк спектър от приложения, като предоставяне на телефонни услуги или предаване на данни чрез компютърна мрежа.

За какво ни е необходима мрежа – компютри, интернет, телефония и SAT2IP (HDTV over IP).

Стандарти за структурно окабеляване

Структурното окабеляване трябва да спазва определени стандарти, които се различават при инсталация в офиси, бизнес сгради, центрове за съхранение на данни и др. Стандартите са 3 вида:

 1. EIA / TIA 568A – Това е американския стандарт и е първият, който се публикува (1991). Стандарт за окабеляване на публични, търговски и телекомуникационни сгради.
 2. ISO / IEC 11801 – Международен ISO стандарт за структурни кабелни системи.
 3. CENELEC EN 50173 – Европейски стандарт за кабелни системи.

Подсистеми на структурната кабелна система

 1. Входно съоръжение
  Входното съоръжение е мястото, където външната мрежа на телекомуникационната компания се свързва с локалното окабеляване, принадлежащо на клиента.
 2. Стая за оборудване
  Стаята за оборудване е централизираното място за разполагане на оборудване (сървъри, превключватели, механични изводи на телекомуникационната система за окабеляване) вътре в сградата.
 3. Вертикално окабеляване.
  Чрез него се реализира връзката между телекомуникационните стаи, помещенията за оборудване и входните съоръжения. Осъществява се връзка между разпределителните пунктове, разположени на отделни (или на всички) етажи в дадена сграда. То може дори да съединява кабелните системи между сградите. Преносната среда се изгражда чрез оптични или медни кабели. Като при първите могат да се използват два типа оптични кабели: multimode и single mode, а при вторите екранирани и неекранирани 8 жилни медни кабели.
 4. Хоризонтално окабеляване
  Чрез него се обединяват потребителите на подсистемата в обща мрежа и се огигурява достъп до етажните слаботокови шкафове. Състои се от разпределителни панели и комуникационни кабели в разпределителния етажен пункт, хоризонтално прокарани кабели и телекомуникационни излази. Хоризонталната подсистема се изгражда от електрически кабели cat5:2002/5e и по-висока. Допустимо е и използване на оптични кабели.
 5. Телекомуникационният шкаф/стая е шкаф/стая за съхранение на телекомуникационното оборудване. Размерът му зависи от размера на обслужваната зона.
 6. Работна среда
  Под работна среда се разбира помещение, в което потребителите работят с комуникационно оборудване. На самите работни места се монтират розетки, с два или повече телекомуникационни контакти.

Основни принципи при изграждане на СКС

 1. Избор на стандарт за структорно окабеляване.
 2. Проектиране на структурна кабелна система.
 3. Изграждане на кабелните трасета
 4. Доставка на хардуер и софтуер.
 5. Инсталация на разпределителни шкафове и изводи.
 6. Монтаж на крайните точки(розетки, контакти, панели и т.н).
 7. Аранжиране на комуникационни шкафове.
 8. Тестване на всички линии и сертифициране на системата.
 9. Обучение на персонала за работа в мрежата.

Предимства на СКС

 • качествен и сигурен пренос на данни.
 • може да се инсталира още преди да станат известни изискванията на потребителите за скорост на предаване на данни и вида на мрежовите протоколи.
 • възможност да се използва с всякакво стандартно мрежово оборудване.
 • гъвкавост и възможност за лесни изменения.
 • дълъг експлоатационен живот.
 • мобилност на работните места в компанията.
 • възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал.

Структурното окабеляване е необходимо условие за създаването на добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация!

Структурните кабелни системи осигуряват гъвкавост и възможност за лесни изменения на всички съществуващи системи.

Featured Items