Съвети за сигурност за малкия бизнес

Когато създавате нов бизнес, един от ключовите елементи, с които не трябва да правите компромис е сигурността, особено като се има предвид, че всяка година престъпността коства на бизнеса големи разходи поради вандализъм и кражби. Въпреки, че не можете да гарантирате, че вашият бизнес никога няма да бъде атакуван, чрез въвеждането на мерки за сигурност вие значително ще намалите риска от посегателства.

 Small-Business-Security

 • Съвети за сигурност на сгради и имоти
  1. Инсталирайте сигнално – охранителна система като основно ниво на сигурност, за да са наясно престъпниците, че вашата собственост е защитена.
  2. Инсталирайте камери за видеонаблюдение с висока разделителна способност (HD CCTV), за да наблюдавате човекопотока, който влиза, излиза и минава в близост до вашата сграда. С помощта на камерите ще виждате в детайли приближаващи обекти, лица или номера на превозни средства на значително разстояние. Добре известно е, че системата за видеонаблюдение е сериозно възпиращо средство за престъпността.
  3. Инсталирайте LED осветление около сградата и на паркинга. Това затруднява престъпниците и помага също и на камерите за видеонаблюдение да заснемат запис с отлична яснота през нощта дори и на големи разстояния.
  Вътрешните осветителни тела могат да бъдат настроени да се включват и изключват по такъв начин, че да създават илюзията за присъствие в сградата, когато персоналът е извън нея. Някои системи предлагат и паник бутон, който при необичаен шум включва цялото осветление.

 corporate-security

 • Съвети за защита на Вашия бизнес
 1. Не бройте пари в присъствието на външни хора, които не са част от компанията.
 2. Не съхранявайте големи количества пари в брой. Депозитайте приходите си регулярно в банкова сметка.
 3. Изградете система за контрол на достъпа. Тя ще ограничи и ще допуска в сградата само хората с оторизиран достъп.
 4. Внедрете система за заключване на вратите и включване на системите за сигурност в края на работния ден.
 5. Съхранявайте записи на цялото скъпо струващо офис оборудване, включително серийните им номера.
 6. Проверявайте новоназначените служители.
 7. Уверете се, че в офиса има зона, където клиентите и служителите могат да се укрият или да избягат в случай на опасна ситуация.
 8. Напишете политика за сигурност и я въведете в наръчника на служителите. Тя трябва да включва описание на: зони с ограничен достъп, ограничения за посетители и план с мерки, които да се предприемат в случай на заплашителен инцидент.

Всички мерки, които решите да предприемете, за да защитите бизнеса си, ще се изплатят определено в дългосрочен план.

Научете повече за изискванията за изграждане на системи за сигурност за своя бизнес, като се свържете с нас. Не правете компромис със сигурността!

 

 

 

 

 

Featured Items