Клиент ВАЛТЕК ЕООД
БАНКИ

Системи за сигурност на банка

ОББ

Обединена българска банка е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки.
През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След обединението между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ става третата най-голяма банка в България.

Валтек ЕООД е изградила и въвела в експлоатация системи за видеонаблюдение, сигнално – охранителни системи, системи за контрол на достъп и пожароизвестителни системи в над 20 банкови клона в цялата страна.

Клиент:

ОББ

Местоположение:

България

Система за видеонаблюдение:
Сигнално – охранителна система:
Пожароизвестителна система:
Система за контрол на достъп:
Featured Items