МБАЛ Доверие
ХОТЕЛИ

Система за пожароизвестяване на болница

МБАЛ Доверие е модерен медицински комплекс, една от първите частни болници в България.

Валтек ЕООД изгради системата за контрол на достъп и поддържа пожароизвестителната система в болницата.

Клиент:

МБАЛ Доверие

Местоположение:

София

Система за пожароизвестяване:
Система за контрол на достъп:
Featured Items