Столична община
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Системи за сигурност на обществени сгради и площи

Столична община 

ВАЛТЕК ЕООД  изгради локални системи за видеонабюдение на парк „Ген. Владимир Заимов“ и парк в район Банкя през 2015 г. Фирмата изгражда и поддържа сигнално – охранителни системи, системи за видеонаблюдение и  контрол на достъп в сгради, общинска собственост.

Клиент:

Столична община

Местоположение:

София

Система за видеонаблюдение:
Сигнално – охранителна система:
Пожароизвестителна система:
Система за контрол на достъп:
Featured Items