Smart дистанционно управление Xmart IR-R6

Смарт дистанционно управление Xmart IR-R6

  • Свързва се безжично към домашната WiFi мрежа
  • Автоматично сканиране за съвместимост – в База данни за над 80000 IR устройства
  • Настройка на график за автоматично включване/изключване
  • Управлението на всякакви уреди с IR сензор (климатици, телевизори, аудио системи, отоплителни уреди, овлажнители за въздух)
  • Вградени сензори за температура и влажност на въздуха
  • Настройка на график на вкл./изк. на IR уредите, спрямо дефинирани стойности на температура и влажност на въздуха
  • Добавяне на допълнителни бутони към интерфейса на приложението и обучаването им чрез оригиналното дистанционно управление
  • Създаване на смарт сцени с други устройства, съвместими с приложението Xmart Home – смарт контакти, смарт разклонители и др.
Featured Items