За нас

Фирма „Валтек” ЕООД е частно дружество, основано през 2004 година в град София. Специализирана е в проектирането, изграждане и поддръжка на слаботокови системи и системи за сигурност.

Основен предмет на нашата дейност е:
Продажби, изграждане, инженеринг и сервизно обслужване на:

 • Системи за видеонаблюдение
 • Пожароизвестителни системи
 • Сигнално-охранителни системи
 • Системи за контрол на достъп
 • Периметрова охрана
 • Озвучителни и оповестителни системи
 • Системи за домашно кино
 • Комуникационни мрежи
 • Системи Умен дом

Фирмата oсигурява поддръжка и сервизно обслужване на всеки осъществен от нея проект.

Фирма “ВАЛТЕК” е ориентирана към комплексно покриване на нуждите на клиента, предлагайки му качествени продукти и услуги съобразени с европейските стандарти. Фирмата е с внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО на фирма ВАЛТЕК ЕООД

 1. Удовлетвореност на нашите клиенти
  Просперитетът на дружеството зависи от неговите клиенти. Затова ние поставяме в центъра на вниманието удовлетвореността на клиента. Стремим се да предлагаме услуги и продукти, отговарящи и удовлетворяващи напълно изискванията на клиента.
 2. Мотивация на служителите
  Само мотивираните и удовлетворени сътрудници ще се стремят да осигурят успеха на дружеството, в което работят. Ръководството ще се стреми винаги да:

  • Възнаграждава своите служители въз основа на реално постигнатите резултати;
  • Осигурява безопасна, здравословна работна среда и благоприятен микроклимат във фирмата;
  • Предлага възможности за повишаване на квалификацията.
 3. Качество
  Качеството на предлаганите услуги и продукти са гаранция за просперитета и конкурентноспособността на фирмата на пазара.
СОТ
Контрол на достъп
Умен дом
СКС
Камера за видеонаблюдение

Искате да работите с нас?

ВРЪЗКА С НАС

Вижте какво предлагаме

УСЛУГИ
Featured Items