Периметрова охрана

Периметрова охрана

В нашия модерен свят, повече от всякога, съществува значителна необходимост от осигуряване на безопасност в домовете ни, бизнеса и обществените пространства. При разработване на системата за сигурност трябва да се вземат под внимание трите основни нива на защита:

 1. Защита на външния периметър;
 2. Защита на вътрешния периметър;
 3. Защита на интериора.

Реализирате на поне две от тези нива, ви гарантира, че разполагате с ефективна система за сигурност.

Външния периметър за сигурност                

Чрез подсигуряването външния периметър се контролират хората, които са уторизирани да престъпят границите на вашата собственост. Един от най-екстремните форми на периметрова охрана е бодлива телена ограда с порта, защитена с въоръжена охрана. В други случаи охраната с микровълнови бариери  е напълно достатъчна. При вземането на решение какъв тип на периметрова охрана да се приложи, трябва внимателно да се преценят потенциалните рискове, вземайки се впредвид и наличните физически мерки за сигурност.

Основи

Една ефективна система за периметрова охрана трябва да изпълнява следните 5 основни функции:

 1.  Възпиране достъпа до обекта чрез ясно дефиниране на границите му.
 1.  Детекция: ранно изветяване на неуторизирано нахлуване.
 1.  Забавяне на нарушителя и осигуряване по този начин на време за реакция на хората от сигурността.
 1.  Преценка: тя включва процедура, с която се определя дали алармата не е фалшива.
 1.  Ответна реакция: хората от сигурността предприемат действия.

Повечето системи за периметрова охрана се състоят от три части:

 1. Физически бариери, които засичат и забавят
 2. Сензори за детекция на нарушението
 3. Обслужващ персонал по сигурността

      1.Физически бариери –  такива са:

 • стени
 • огради
 • метални порти
 • тежкотоварни плъзгащи и хидравлични порти
 • бодлива тел
 • метални шипове по оградите и т.н.

     2. Сензори

Физическите бариери са се развили постепенно. Сензорите, от друга страна, са се променили драматично през последното десетилетие. Използването на високо-технологична електроника ги прави по-умни и по-надеждни. Все пак, както и при най-сложните системи, тяхната употреба включва компромиси.

От една страна, потребителите искат алармата да е достатъчно чувствителна, за да открива нарушители в тъмнина, сумрак, дъжд, сняг, мъгла и тежки ветрове. От друга страна сензорите трябва да бъдат в състояние да реагират на големи, бързи обекти, като камиони например, както и на нарушители, бавно пълзящи по земята.

Тази висока чуствителност на сензорите може да доведе и до някои фалшиви сработвания.Освен това не всеки сензор е непогрешим. Екипът от нарушители може да преодолее оградата със стълби и вибрациионния сензор няма да ги открие. Те могат да носят костюми за гмуркане и да преодолеят пасивните инфрачервени (IR) сензори. Или пък може просто да изиграят системата чрез серия от фалшиви аларми, докато екипът по сигурността престане да реагира.

Най-разпространеният начин за справяне с фалшивите аларми и интелигентните нарушители е да се използват слоеве от сензори и бариери. Съоръженията с висока степен на защита често използват две огради. Друго често срещано решение е да се монтират различни типове сензори. Един нарушител, който използва стълбата,за да  избегне сензора за вибрации, монтиран на оградата,  ще бъде уловен от микровълновия датчик или от системата за видеонаблюдение.

Има много и  различни типове сензори. Те могат да бъдат видими, монтирани върху оградата или прикрити (скрити). Те също могат да бъдат пасивни, като вибрациионните и инфрачервените детектори, или активно да излъчват енергия.

     3.Обслужващ персонал по сигурността

Без значение колко скъпа и нова е монтираната технология, някой, някъде ще трябва да оценява ситуацията и да реагира. Вместо да се опитват да заобиколят сложни сензори, престъпниците и терористите често атакуват хора и процедури. Те могат да постигнат това, което предизвикат много фалшиви аларми и се опитат да си пробият път през объркването и суматохата.

Steven Layne, много известен консултант по сигурността, казва следното:  „Един обект е  добре защитени само тогава, когато е висок професионализма на хората, които го защитават. Можете да поставите аларми на всички врати, видеонаблюдение в цялата сграда, да обезпечите периметъра, но ако на човека по сигурността, седи зад бюрото и чете списание, то тогава вашата система не е ефективна.“

Типове системи за периметрова охрана:

  • Инфрачервени бариери
  • Микровълнови бариери
  • Комбинирани бариери
  • Периметрова охрана с външни детектори
  • Системи за периметрова охрана на физически заграждения (огради)
  • Системи за периметрова охрана за полагане под земната настилка (кабел под земята)
  • Специализирана видеосистема за детекция и проследяване на обекти
  • Електрически огради
  • Системи за охрана на соларни паркове
  • Система за конрол на обхода
  • Системи за събиране на данни
Featured Items