Интелигентни ключове за осветление Ajax Lightswitch

 • Безжичен интелигентен електрически ключ
 • Основа + монтажна рамка (единичен, двоен, девиаторен)
 • Осем цвята
 • Комуникация с панела до 1100м. чрез криптирания радиопротокол Jeweller
 • Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
 • Не изисква неутрален проводник
 • LED подсветка
 • Дистанционно управление и конфигурация
 • Таймер за автоматично изключване
 • Сценарии за автоматизация за  активиране или задействане на устройства
 • Известия в приложението и регистър на събитията
 • Съвместим с лампи от 5 до 600W
 • Степен на защита IP20
 • За вътрешен монтаж
Featured Items