Аналогово-aдресируем температурен детектор PANASONIC 3308

  • Аналогово-aдресируем температурен детектор
  • Предназначен за съвместна работа с адресируемите пожароизвестителни централи FBL512 / FBL 128
  • Алгоритми за клас A1, A2 S или B S
  • Измерва температурата чрез термостат
  • Температурният диапазон е от 0 ° C до 100 °
  • Детекторът има светодиод, който ще светне, когато детекторът премине в аларма
  • Използва се в малки помещения, където може да се очаква бързо повишаване на температурата в случай на пожар или места, където не могат да се използват детектори за дим
  • Детекторът изисква използването на аналоговата основа 3312
  • Предназначен е за вътрешна употреба и в сухи помещения
  • Режими на работа :

1.NORMAL режим (аналогов): детектор 3308 + аналогова база 3312 използван в системите EBL51, където детекторът работи като температурен сензор, при който аналоговите данни (0 ° C до 100 ° C) се преобразуват в цифрови стойности

2.Режим 2330 (конвенционален): детектор 3308 + аналогова база 3312 се използва в системите EBL512 като еквивалент на конвенционален топлинен детектор с фиксирана температура 60 °C /6270 + адресна база 2330/

Featured Items