Статия ВАЛТЕК ЕООД

5 стъпки как да изберем правилната система за контрол на достъпа

Една система за контрол на достъпа е дългосрочна инвестиция. И когато се направи правилния избор, тя предлага множество ценни предимства.

Препоръчваме да следвате следните стъпки при избор на система за контрол на достъпа, за да може вашата компания да я използва пълноцено през следващите десет години.
Едно от най-важните неща, които трябва да се имат в предвид са хората, ползвателите на вашата система за контрол на достъп. Ние винаги поставяме на първо място хората, защото вярваме, че сигурността е технология, която трябва да бъде изцяло в тяхна услуга.

Стъпка 1: Направете анализ на риска
При изготвянето на анализ на риска фирмите вземат под внимание само правните аспекти, свързани с безопасността – но сигурността е не по малко важна. Една добра политика за сигурност ще защити вашите бизнес процеси, работната среда, активите ви и най-важното, вашите служители.
За целта е необходимо да се дефинират рисковете, които представляват най-голяма заплаха за вас. Когато изтотвяте своя анализ на риска, уверете се, че сте потърсили отговор на следните въпроси:

 • Какво трябва да се подсигури? Имате ли нужда от защита на чувствителна информация или оборудване, както и хора и сгради?
 • Кои процеси ще повлияят на фирмения оборот, ако се прекъснат? Например производство или логистика.
 • Какво искате да избегнете и къде? Например огън, наводнение, кражба с взлом или неуторизиран достъп.
 • Какви мерки трябва да се предприемат, за да се ограничат щетите, ако нещо подобно се случи?

Стъпка 2: Помислете в дългосрочен план
Обмислете изискванията си към системата за контрол на достъпа, но не само сега. Предвидете и това, от което може да се нуждаете и в бъдеще. Така вашата инвестиция ще има максимална възвръщаемост в дългосрочен срок.

Вземете под внимание следното:
Карти за достъп
Гъвкаво или на смени работи вашата фирма? Картите могат да бъдат чудесен вариант за контрол на достъпа. Използването на карти за достъп ще ви позволи да определите кой,  къде и кога има достъп.
Нови технологични възможности
Все по-често контролът на достъпа се свързва към системите за управление на сгради с цел създаване на интелигентни сгради, които са самоуправляващи се и енергийно ефективни. Биометричната идентификация, като разпознаването на пръстови отпечатъци и лица, също се използва все повече за контрол на достъпа. Дори и да не се нуждаете от това сега, струва си да го вземете в предвид, когато избирате своята система за контрол на достъпа.
Нови разпоредби във вашата организация
Вашите вътрешни правила променят ли се често? След три години например посетителите ще могат ли да влизат само с карта за достъп? Обърнете внимание на тези неща, за да сте сигурни, че ще можете лесно и рентабилно да правите промени.
Промяна на законодателството, което засяга вашате организация
Законодателството на централната и местната власт се променя постоянно, което означава, че ще трябва да правите и промени във вашата система за контрол на достъпа. Можете да предотвратите това, като изберете система, която е силно мащабируема.

 • Колко модулна е системата за контрол на достъпа?
 • Можете ли лесно да добавяте компоненти като допълнителна камера или четец на карти?
 • Можете ли да изберете кои марки хардуер да интегрирате?
 • Какви ще са разходите за добавяне на допълнителни компоненти към вашата система сега в сравнение с по-късно?

Сътрудничество с различните заинтересовани страни във вашата организация
Както директорите, така и други заинтересовани страни във вашата организацията ще имат страхотни идеи относно вашата политика за сигурност.
Заслужава си да говорите с колеги в редица отдели:

 • Управление на сгради или съоръжения
 • Сигурност
 • IT
 • Човешки ресурси
 • Комуникация

Стъпка 3: Вижте какви възможности предоставя системата за контрол на достъпа

За да извлечете максимума от инвестицията си в нова система за контрол на  достъп е разумно да се прегледат възможностите, които предоставя тя. Една добра система за контрол на достъпа може да ви помогне да:
Увеличете удобството за служителите си
Животът е много по-лесен, когато имате една единствена карта дава достъп до врати, турникети и шкафчета. Ако изберете правилната картова технология, това е възможно.
Използвайте по-ефективно вашите пространства
Системата за контрол на достъпа може да предостави ценна представа за това как се използва вашето пространство. Ако например вашите шест етажа са само наполовина заети всеки петък, за достъп ще се отварят само три етажа в тези дни.  Също така може да искате автоматично изключване на осветлението и климатика в тези зони, за да пестите енергия. Всичко това е постижимо, ако вашата система за контрол на достъпа е интегрирана със системата за сградна автоматизация.
Оптимизирайте бизнес процесите
Подобно на SAP или ERP системите, системата за контрол на достъпа ще ви помогне да оптимизирате бизнес процесите. Като се свърже с вашита HR система, данните за служителите ще трябва да се въвеждат само веднъж. И ако служител напусне или длъжността му се промени, достъпът и правата му ще се променят автоматично, след актуализация на HR базата данни. Това спестява много административна работа и повишава сигурността.
Осигурете приветлив прием за гостите
Система за контрол на достъпа, която издава и карти за посетители от вашата рецепция чрез автомат, намалява работните потоци и опашките на рецепцията. И гарантира, че вашите посетители ще получат топло посрещане.

Стъпка 4: Създайте план с изисквания
За да направите своя план с изисквания възможно най-конкретен:

 • Обяснете защо искате да замените съществуващата си система.
 • Опишете предимствата на старата си система, които искате да запазите и в новата.
 • Изяснете какво очаквате от вашата нова система за контрол на достъп и проблемите, които искате да избегнете.
 • Посочете, как искате вашата нова система да подобри вашата ефективност, гъвкавост и мащабируемост.
 • Обяснете как искате различните групи от служители да използват системата.
 • Опишете физическите мерки, които са необходими, за да се защитят служителите, материалните активи и бизнес процесите срещу рисковете, които сте идентифицирали: като например огради, бариери, турникети, безжични брави на складовите помещения, биометрични четци и камери за критичните зони, контролери, реагиращи на температурна промяна и т.н

Стъпка 5: Намерете подходящ доставчик
След като имате вече конкретен план с изисквания, вие сте готови да го споделите с производители, инсталатори и интегратори. Всеки може да предложи нещо различно и да го допълни.

 • Производителите ще ви посъветват относно технологичните тенденции и подходящите за вас опции.
 • Инсталаторите ще гарантират, че вашата нова система за достъп и свързаните с нея системи са правилно внедрени, интегрирани и поддържани.

 

Featured Items