Статия ВАЛТЕК ЕООД

Технология за васкуларно(съдово) разпознаване: Следващият стандарт за биометрична сигурност

В ерата на дигиталната революция се появяват и десетки нови опасности за сигурността. Всяка джаджа – от нашите смартфони до нашите охранителни камери, се нуждае от някакъв вид защита срещу външно проникване.

Как обаче можем да гарантираме безопасността на нашите устройства, работни места и др.? Биометричната идентофикация е един надежден и ефикасен метод. Тя предлага  допълнително ниво на сигурност за системите. Биометричните системи за сигурност генерират уникални IDs (идентификационни номера), които се основават на вашата биология и поведение, което ги прави изключително трудни за манипулиране.

Множество големи фирми са внедрили модерни биометрични технологии  като Vascular Recognition Technology (VRT), наричана също и Vein pattern authentication (VPA), за да защитят работните места и лично пространство на служителите си.

Някои от предимствата на технологията за съдово разпознаване (VRT) са:

Повишена сигурност и поверителност
С традиционните биометрични технологии, които използват скенери за пръсти и лице, частите от тялото ви са видими и публично достъпни. Тази уязвимост позволява чрез сложни хакерски инструменти да се заобикаля биометричната сигурност и да се дублират вашите физически данни (пръстови отпечатъци и модели на лицето). Пробивът в сигурността може да бъде предотвратен с технологията за съдово разпознаване (VRT).
VRT анализира шарката на вените на ръцете ви, за да създадете уникална идентичност, която е значително по-трудна за кражба и пресъздаване. Освен това тази технология открива живата кръв, която тече във вените ви, в резултат на което, дори и някой да има достъп до структурата на вената ви, все още не може да я използва.

Точно сканиране
Скенерите с технология за съдово разпознаване (VRT) копират значително по-голяма повърхност от цялата ръка (не само вената на дланта или вената на пръста). В резултат на това „прочитане“ на цялата ръка,  процентът на погрешно приемане и отхвърляне е значително по-нисък в сравнение с обикновените биометрични методи (като пръстови отпечатъци, технология за разпознаване на глас, длани и лице).

Дългосрочна стабилност
Вашата венозна структура остава относително постоянна през цялия живот. Това засилва надеждността на технологията VRT  в дългосрочен аспект. С други биометрични данни, като пръстовите отпечатъци или очите, дори съвсем мъничък белег може да доведе до отказ от разпознаване на потребителя. Докато VRT записва подкожната анатомия на вените, при което е почти невъзможно на потребителите да се наложи да пререгистрират тяхната биометрия.

Безконтактно биометрично решение
Тъй като глобалната епидемия от COVID-19 все още не е изчезнала, необходимостта от безконтактно биометрично решение е неизбежна. Т.к Технологията за съдово разпознаване използва неинвазивен четец за сканиране структурата на вената, потребителят просто трябва да задържи дланта си над оборудването, без да го докосва. Това намира широко приложение в среди, където много хора трябва да достъпват устройството, като болници, заводи, фитнес зали и др.

Висока ефективност, ниски разходи
Чрез технологията за съдово разпознаване (VRT) се обработва за много кратко време биометричната идентификация. Тя не се възпрепятства от мръсотия, влага или белези по ръката.

Множество приложения
По същество технологията за съдово разпознаване може да бъде широко използвана и да замени повечето съществуващи биометрични системи в редица сектори като банки, офиси, медицински институции, фабрики и складове.

Технологията за съдово разпознаване (технология на вените) VRT се счита за най – всеобхватната биометрична технология днес. Но и тя има и някои ограничния.

VRT е сравнително нова технология, която се нуждае от скъпи сложни устройства за събиране на информация. Освен това тя изисква много по усъвършенстван дизайн на тези устройства в сравнение със скенерите за разпознаване на лице/пръсти, което води и до по-големи производствени разходи.

Логично е да се предположи, че биометричните системи за сигурност са бъдещето за сигурността на предприятия, фабрики, здравни заведения и жилища, при което  Технологията за съдово разпознаване (VRT) ще повиши значително стандартите за ефективност и сигурност.

Бъдещ обхват на технологията за съдово разпознаване (VRT).
Въпреки свързаните с нея високи разходи, които създават значителна пречка за използването й от голям брой  фирми, институции и индивидуални потребители, бъдещите биометрични тенденции показват, че VRT ще се използва като решение за корпоративна сигурност в областта на медицината, банкирането и други индустрии, които изискват лична идентификация. И като се има предвид бързите темпове, с които технологията се разраства в световен мащаб, не би било изненадващо, ако вие откриете, че трябва да сканирате ръката си, за да получите достъп до местната фитнес зала през следващите няколко години.

Featured Items