ПОЖАР

5 начина да обезопасите вашия дом от пожар

В съвременния живот пожароизвестителните системи вече са задължителни почти навсякъде. Бързото известяване и локализиране на пожара са от изключителна важност. Необходимостта от надеждна противопожарна защита с цел осигуряване безопасност на населението, намаляване щетите от пожар и опазване на околната среда определя и значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене.

Ето какво можете да направите, за да защитите семейството, дома и имуществото си и да сведете до минимум риска от пожар.

Пожарна безопасност на къщата

 1. Използвайте противопожарни материали

  Някои строителните материали са по-уязвими от пожар от други, и огнеустойчивостта на интериора ви е от първите стъпки за защита срещу потенциалнa опасност. Направете промените, когато ремонтирате дома си например.

  За външни стени използвайте бетонни панели, мазилка или тухла. Стоманена рамка за прозорци и бетонът или металът за покрив са добър избор. Огнеупорната боя също е добра идея. За настилките: бетонът, плочките, камъкът или тухлата са по-добри от дървения.

  Вътре в дома си изберете огнеустойчиви завеси и дамаски.

 2. Инсталирайте датчици за дим

  Димните датчици осигуряват ранно предупреждение в случай на пожар във вашия дом. Традиционните аларми издават звуков сигнал, когато засекат дим или пожар, а интелигентните детектори изпращат сигнал  и до вашия телефон. За максимална защита трябва да има детектор за дим във всяка стая в къщата ви, с изключение на бани, както и в коридорите.

  Има 3 вида пожарни детектори, подходящи за различни зони в къщата:

  Димооптични детектори: Димооптичните точкови детектори реагират вследствие на разпространение на дим в изследваната от тях среда. Ефективни са при откриването на по-големи частици дим, произвеждани от бавно развиващи се пожари, каквито са повечето пожари в жилища. Optical alarms

  Температурни детектори: Тези детектори измерват температурните стойности и изменения. Те са нечувствителни към дим и могат да бъдат инсталирани в кухни, гаражи и тавански помещения.       Heat alarms                                

  Комбинирани пожарни детектори: Те съчетават както детекция на дим, така и защита от въглероден оксид,  и са силно ефективни както за бързо пламтящи, така и за бавно тлеещи пожари. Особенно подходящи  са за помещения в които има открит огън, като кухни на газ и дневни с камини. Multi-sensor alarms

  Детекторите за дим трябва да бъдат разположени далеч от вентилационните отвори, а батериите да се сменят на всеки 6 месеца. От съществено значение е те да бъдат тествани поне веднъж годишно, за да се уверите, че работят коректно.

 3. Вземете си пожарогасител

  Ако разполагате с пожарогасител може да се разминете само с малка кухненска злополука, вместо с  буквално“изгаряла къща“.

  Пожарите се класифицират според вида на горимите материали.

  Клас A: Твърди вещества – дърво, хартия,текстил, отпадъци, пластмаси.
  Клас B: Горими течности — бензини, нафта, масла, ацетон и др.
  Клас C: Горими газове – метан, етан, пропан – бутан и др.
  Клас D: Горими метали — калий, натрий, магнезий, алуминий. Изискват специални гасителни средства като Метал –Х, пени за гасене на алкални метали и др.
  Клас Е: Уреди под електрическо напрежение.
  Клас F: Горими мазнини, използвани за приготвяне на храни в големи количества – например в кухни на ресторанти.

  Произвеждат се различни видове пожарогасители за гасенето на различните класове горими материали  и е от съществено значение да се разбере кой от пожарогасителите ще ни свърши работа.

  Най-често срещаните 3 типа пожарогасители са:

  Водни пожарогасители: Боядисани са в син или червен цвят и съдържат обикновена вода и въздух под налягане. Използват се за гасене на твърди горими материали (Клас А): дърво, хартия, текстил, пластмаси и др.воден пожарогасител

  Пожарогасители с въглероден диоксид (CO2):Боядисани са в сребрист или в червен цвят и съдържат късчета сух лед във вид на сняг. Използват се за гасене на пожари от класове (В, С и Е): течности, газове и пожари в електрически уреди и инсталации.

  Прахови пожарогасители : Боядисани  са в червен цвят и съдържат прах от амониев фосфат или натриев бикарбонат, като за транспортиращ газ се използва азот под налягане.Използват се за гасене на пожари от класове (А, B и C): твърди вещества,течности и газове.прахов пожарогасител

 4. Инвестирайте в противопожарни врати

  В дома пожарa  може да се разпространи бързо и да обхване цели помещения за по-малко от 10 минути. Но щетите от дим и пожар могат да бъдат намалени драстично, когато в дома ви има затворени противопожарни врати.

  Противопожарната врата ще задържи дима, топлината и пламъците – обикновено до 30 или 60 минути – защитавайки пътя за бягство и ще ви даде онези решаващи допълнителни минути, за да излезете безопасно от сградата.

 5. Ландшафт за спиране на огъня

  Пожар, произхождащ отвън, е най-добре предотвратен, като се попречи на първо място да стигне до къщата ви.

  Използвайте твърдо озеленяване като бетон, камък или чакъл около къщата.
  Изчистете всяка суха растителност от дома, особено през лятото.

  Използвайте устойчиви на пожар растения като лавандула и орлови нокти, за да забавите огъня и да го спрете от разпространение.
  Поддържайте добре напоените растения през летните месеци. Буйната зелена растителност е допълнителна преграда срещу разпространението на огъня.

 

Featured Items