Тенденции във видеонаблюдението през 2021 г.

Тенденции във видеонаблюдението през 2021 г.

2020 г. беше белязана от световна пандемия, социални вълнения, политическо разделение, безпрецедентни разрушителни пожари и почти рекорден брой урагани и тайфуни.
Всъщност продължаващата несигурност по целия свят е в основата на повечето, ако не и на всички тенденции в индустрията за сигурност, които се предвиждат за 2021 г. Например ускорява се преминаването към облачни услуги, засилва се необходимостта от безопасност, съчетана с поверителност и точност на данните, както и от анализи, с които да се вземат по-бързи и по-нформирани решения.
Ето как водещи експерти виждат развитието на системите за видеонаблюдение през 2021 г.
Очаква се пазарът на видеонаблюдение да нарасне от 45,5 млрд. USD през 2020 г. на 74,6 млрд. USD до 2025 г.

Първа тенденция: Клиентите питат за облачни услуги.

Според статистиката около 90% от компаниите правят бизнес в облака. Приемането на облачните услуги започна да се повишава преди няколко години, когато Millennials(поколението Y) – които бяха станали вече доминиращото поколение в работната сила, наложи изискването за гъвкавост и възможност за работа отвсякъде и по всяко време. През 2020 г. тази тенденция бе ускорена от COVID-19, докато бизнесът се опитваше да поддържа производителност с „домашна“ работна сила.

В момента приблизително само 10% от системите за видеонаблюдение използват облачните услуги. Все още в повечето системи информацията се записва на сървър или компютър, разположени в сградата, където са инсталирани камерите. Това обаче се променя. И се променя т.к предимствата на тези услуги са неоспорими, включително значителни икономии на разходи, повишена сигурност на данните, отдалечен достъп и поддръжка, гъвкаво съхранение, мащабируемост, повишена стабилност и бързо възстановяване след бедствие.
И накрая, облакът позволява отворена платформа, което насърчава гъвкавите и бързи технологични иновации.

Втора тенденция: Разширените аналитични функции(AI) ще преобразят системите за видео наблюдение и те ще се използват при вземане на бизнес решения

Системите за видеонаблюдение вече не са предназначени само за сигурност, те са и ценен инструмент за бизнес интелигентност (BI). В крайна сметка в бъдеще ще има интелигентно облачно видеонаблюдение (АI) с подходяща защита на поверителността и киберсигурността. Ще се откриват опасности като оръжия, неправилно шофиране, активни грабежи и подозрително поведение. Освен това предприятията ще анализират поведението на своите клиенти, обслужването и цялостните операции на дребно, за да осигурят значително по-добро обслужване. AI също намалява фалшивите аларми, основен проблем в индустрията за сигурност. Интелигентният анализ ще гарантира, че системата няма да задейства фалшиви аларми, като например движения на животни или завеси. В същото време сложните алгоритми вече могат да идентифицират възрастови групи, пол, цвят на облеклото и дори детайли, като например дали посетителите, влизащи в сграда, носят маски за лице или не спазват на социална дистанция.
„Интелигентното облачно видеонаблюдение, обезпечено с подходящата поверителност и киберсигурност ще направят бизнеса и общностите много по-безопасни.“

Трета тенденция: Изискванията за съвместимост на системите за видеонаблюдение с другите системи непрекъснато се развиват.

Тъй като видеонаблюдението е широко използван инструмент в индустриите, законовото урегулиране на неговата употреба става все по-разпространено.
Например:

Камери, които се носят от служители
Щатските правоприлагащи органи имат дефинирани политики относно това кога, къде и как полицейските служители могат да използват носените по тялото им камери. Експертите предвиждат разширяване и използване на тези политики и при носене на камери по тялото от „inhome“ доставчици на услуги, като медицински сестри, почистващи екипажи, масажисти и доставчици на храна.
Всъщност пазарът на камери, носени по тялото, се очаква да регистрира 16 – процентен годишен ръст между 2021 и 2025 г.

Земеделската индустрия
Селскостопанската индустрия се развива и трансформира бързо, използвайки новите технологии за по-добро наблюдение на добитъка и реколтата. Видеонаблюдението помага на фермерите да извършват директна проверка на нередности или инциденти на техните мобилни телефони или други устройства чрез известия. Чрез 4G мрежата те имат възможност за преглед на видео от отдалечени плевни и полета.

Плащания
Всеки бизнес, който редовно влиза в контакт с информациите за кредитните карти, трябва да остане съвместим с PCI DSS (Индустрия на платежни карти, Стандарт за защита на данните). За да се гарантира, че данните на картата не са компрометирани или за бързо разследване на инциденти е необходимо видеонаблюдение на физическия достъп до чувствителните зони и съхранение на събраните данни от това наблюдение.

Образователният сектор
Видеонаблюдение се използва вече и в класните стаи, с цел защита на студенти/ученици, които не могат сами да подадат сигнал за злоупотреба или малтретиране.

Здравеопазване
Тази индустрия е строго регулирана от правителствени регламенти. Видео наблюдението в здравни заведения се използва за защита на пациенти и техните медицински досиета, както и на персонал, посетители, и на самите съоръжения.

Четвърта тенденция: ИТ отделите сега вече се ангажират с обслужването на системата за видеонаблюдение

В продължение на десетилетия екипът по сигурността поддържаше системата за видеонаблюдение. Но през последните години тези функции започнаха да се изземват от ИТ отделите. Като част от своята ИТ стратегия, корпорациите използват видеонаблюдението за подобряване на бизнес процесите и за намаляване на ненужните оперативни разходи. Основният двигател за тази промяна е дълбокото разбиране за важността на киберсигурността. Като администратори на компютърната мрежа на компанията, бизнесът извлича поуки от управлението и защитата на тази мрежа – която включва и-мейли, система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), счетоводен софтуер и други – както и прилагането им към други потенциални уязвимости, като например камери за видеонаблюдение.
Освен това ИТ екипът оценява разходите за поддръжка на системата за видеонаблюдение(както експлоатационни, така и инфраструктурни), по какъв начин VMS система повлиява трафика, съвместимостта на камерите и огромните възможности за интеграция с облачните технологии. ИТ играе все по-важна роля в осигуряването на съвместимост, достъп и сигурност между основните бизнес приложения.

Безкрайни са възможностите за API интеграции, например:

 • Access Control
 • Point of Sale
 • Business Analytics
 • Sensor Monitoring
 • Alarm Management
 • Live Video Wall

Пета тенденция: Клиентите очакват техните системи да бъдат отворени

Независимо дали става въпрос за нашия телефон, фитнес тракер, гласов контролер (Echo, Alexa), видеодомофон или термостат, потребителите са станали силно зависими от IoT устройства (мрежа от физически обекти – „неща“ – които са с вградени сензори, софтуер и други технологии с цел свързване и обмен на данни с други устройства и системи през интернет. Тези устройства варират от обикновени домакински предмети до сложни индустриални инструменти).
Отворената система дава възможност на бизнеса и разработчиците да интегрират различни приложения в една VMS платформа. Платформата се справя с високите изисквания за обслужване на камерите, запис на видео, сигурно предаване и съхраняване на видео записи в облака, както и достъп до тях от другите интегрирани приложения.
Отвореното облачно – базирано приложение API (application programming interface – интеграция с външен софтуер) предлага на бизнеса:
– Достъп до ценни анализи и статистика
– Възможност за бързо обновяване
– Гъвкавост при избор на технология
– Безпроблемно интегриране с други приложения, като напр системи за продажба (POS) и системи за сградна автоматизация (BMS)
– Извличане на максимума от вложените в технологиите инвестиции

30% от собствениците на фирми заявиха, че API интеграцията спомага за адаптиране на организацията към новите COVID-19 условия.

Предвиждания

Моделът на абонамента е за предпочитане
Това вече не е толкова прогноза, колкото реален факт. VSaaS или Видео наблюдение като облачно – базирана услуга се предлага с много предимства, а именно:

 • По-ниски разходи
  Моделът VSaaS има изключително малки предварителни капиталови разходи, заедно с предварително ясни месечни експлоатационни разходи.
 • По-ниски общи разходи за собственост
  Когато се вземат предвид всички разходи, текущите месечните абонаментни разходи са по-ниски поради икономии от споделения облак и поддръжка.
 • Управление на трафика
  Облачните системи имат високо напреднала технология за управление на трафика с цел намаляване на потреблението и осигуряват по-плавно наблюдение от дистанция.
 • Надеждност и излишък
  Облачните центрове за данни разполагат с двойно и дори тройно по голямо от необходимото дисково пространство за съхранение на информация.
 • Лесен монтаж и текуща поддръжка
  Облачно базираната система предлага при поискване и текуща поддръжка.
 • Технология и API
  API за анализи, интеграция и приложения са отворени и публично достъпни. Напълно функционални API могат да се използват и в други системи.
 • Отдалечен достъп
  Облачно базирани системи са проектирани за отдалечен достъп.
 • Кибер защита
  От гледна точка на киберсигурност, облачно базираните системи не са уязвими както традиционните системи. Те нямат отворени портове, локални защитни стени и локален софтуер.

5G идва

5G е петото и следващото поколение комуникационни технологии за мобилни устройства. Най-бързите 5G мрежи се очаква да са поне 10 пъти по-бързи от 4G LTE според търговската група за безжична индустрия GSMA. Тази технология вече стартира, макар и в по-малък мащаб и се използва предимно където има нужда от свързване на повече устройства и събиране на голям обем от данни. Очаква се новата технология да задвижи иновативни технологии и в потребителския и в бизнес пазара. 5G ще стимулира индустрията за видеосигурност и по-специално способността й за извличане на видео и данни от безброй устройства – не само от фиксирани видеокамери, но и от такива устройства като камери, поставени на тялото и дронове, които ще бъдат особено мощни средства за защита на бизнеса, като например фермери и спортни арени. Широкото внедряване на 5G мрежата може да отнеме години, но ако не се подготвим за това днес, утре може да бъде късно.

5G – 10 пъти по-бърза от 4G LTE в момента e най-популярния вариант за клетъчна свързаност.

 

Featured Items