73. СУ с изучаване на чужди езици „Владислав Граматик”
УЧИЛИЩЕ

Система за видеонаблюдение

Валтек ЕООД изгради  система за видеонабюдние в сградата на училището.

Клиент:

73 СУ с изучаване на чужди езици „Владислав Граматик”

Система за видеонаблюдение:
Местоположение:

София

Featured Items