Трейс
СТРОИТЕЛСТВО

Слаботокови системи и системи за сигурност

Трейс Груп Холд“ АД  е дружество, специализирано в изграждането на автомагистрали, мостове, улици, тунели, метрополитени и др. Изпълнява големи инфраструктурни обекти от национално и регионално значение, като участва и в международни проекти

Валтек ЕООД изгражда и поддържа системи за сигурност и слаботокови системи в офисите и асфалтовите бази на холдинга в страната.

Клиент:

Трейс Груп Холд АД

Система за видеонаблюдение:
Местоположение:

София, Бургас, Стара Загора, Плевен, Смолян, Ямбол

Featured Items