Клиент ВАЛТЕК ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО

Системи за сигурност на българска строителна група

Евро Алианс Инженеринг е дружество, специализирано в областта на подземното и геотехническото строителство, с офиси в България, Германия, Испания и Сърбия.

Валтек ЕООД изгражда и поддържа системи за сигурност в офисите и базите на групата в страната.

Клиент:

ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД

Система за видеонаблюдение:
Сигнално - охранителна система:
Периметрова охрана:
Местоположение:

София

Featured Items