Топ 10 на компаниите за видеонаблюдение

Топ 10 на най-големите компании за видеонаблюдение за 2020 г.

В тазгодишната Security 50 класация Топ 10-те компании за видеонаблюдение  формират лъвския дял от общите приходи за видеонаблюдение. Което показва, че доминирането на водещите марки във видеонаблюдението ще продължи и в близко бъдеще.

Видеонаблюдението представлява най-голямата категория на Security 50 тази година. Общо 38 компании фокусират  целият си бизнес  върху видеонаблюдението. Заедно, те са реализирали общ приход от $20,8 милиарда. Интересно е обаче да се отбележи, че докато Топ 10-те компании представляват по-малко от една трета от общия брой компании за видеонаблюдение, заедно те имат общ доход от около $17,76 млрд, или 85,5% от общия обем от $20,8 млр.

Топ 10 на компаниите за видеонаблюдениеТоп 10 на компаниите за видеонаблюдение са познатите големи марки: Hikvision, Dahua, Bosch, Axis, Uniview, Tiandy, Hanwha Techwin, Infinova, FLIR и VIVOTEK. Топ 10-те през 2020 г.  остават почти непроменени спрямо 2019 г. Това, което се промени, е обемът на приходите им, които нараснаха.

Може да се предположи, че тези големи компании ще продължат да доминират във видеонаблюдението и през следващите години.

Обещаващо бъдеще на видеонаблюдението

Стана очевидно, че най-добрите компании за видеонаблюдение се отклониха от продажбите на единични продукти. Те се фокусират върху създаването на Smart продукти, с цел предлагане на иновативни, умни и комплексни решения.

Вече AI(Artificial intelligence) и аналитичните функции играят основна роля във видеонаблюдението, като помагат на крайните потребители да постигнат своите цели за сигурност, като например откриване на ненормално поведение, спазване на дистанция, проследяване на движението и поведението на хората.

Сега, по време на пандемията, аналитичните функции на камерите помогат за предотвратяване и контрол на заболяванията и това се очаква да се превърне в тенденция в света след пандемията. Пандемията всъщност предизвиква подновен интерес към множество технологични възможности, вариращи от видеонаблюдение и анализ, до решения за управление на идентичността и достъпа, които включват както цифров, така и физически достъп, и решения за управление на събития и операции за сигурност.

Видеонаблюдението, особено онези системи, които включват интегрирани аналитични решения и анализи (като измерване на разстояния и брой хора в определена зона), ще бъдат от решаващо значение за предоставянето на възможност на бизнеса да отвори отново своите сгради за служители и клиенти, като същевременно гарантира, че изискванията за обществено здраве и условия на труд ще бъдат спазвани.

 

Featured Items